Třídy čistoty

Třída Maximální množství částic na m3 FED STD 209E Klasifikace EU GMP
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm
ISO 1 10 2.37 1.02 0.35 0.083 0.0029
ISO 2 100 23.7 10.2 3.5 0.83 0.029
ISO 3 1 000 237 102 35 8.3 0.29 Class 1
ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83 2.9 Class 10
ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29 Class 100 GMP Class A + GMP Class B
ISO 6 1 x 106 237 000 102 000 35 200 8 320 293 Class 1 000
ISO 7 1 x 107 2.37 x 106 1 020 000 352 000 83 200 2 930 Class 10 000 GMP Class C
ISO 8 1x108 2.37 x 107 1.02 x 107 3 520 000 832 000 29 300 Class 100 000 GMP Class D
ISO 9 1 x 109 2.37 x 108 1.02 x 108 35 200 000 8 320 000 293 000 Room air